ZMNIEJSZENIE SIĘ LICZBY KRWINEK CZERWONYCH

Zmniejszenie się liczby krwinek czerwonych lub ilości hemoglobiny poniżej normy fizjologicznej nazywa się niedokrwistością (anaemia). Przyczyną niedokrwistości może być upośledzenie produkcji krwinek i hemoglobiny, wzmożony rozpad krwinek lub ich utrata w następstwie krwotoku.

Niedokrwistość prowadzi do niedotlenienia tkanek, a w konsekwencji do zaburzeń przemiany materii, czego wyrazem jest znaczna niekiedy kwasica. Dochodzi do zaburzeń czynności poszczególnych narządów, a następnie do ich zwyrodnienia. Najwcześniej ulega zaburzeniu czynność układu nerwowego, najbardziej wrażliwego na niedobór tlenu. Występuje duszność, zawroty głowy, upośledzenie pamięci, niezdolność do bardziej wytężonej pracy umysłowej oraz upośledzenie czynności poszczególnych zmysłów, jak wzrok i słuch. Poza tym dochodzi do upośledzenia czynności mięśnia sercowego. Równocześnie występuje charakterystyczna bladość skóry i błon śluzowych.

Ze względu na etiopatogenezę odróżniamy szereg postaci nie-dokrwistości, jak niedokrwistość pokrwotoczna, z niedoboru substancji niezbędnych do produkcji krwinek czerwonych (żelaza, witamin), niedokrwistość w chorobach zakaźnych, zatruciach i samozatruciach, niedokrwistość hemolityczna oraz plastyczna.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *