Zmiany elektrokardiograficzne

Zmiany elektrokardiograficzne zaobserwowane u człowieka po stosowaniu brety- lium charakteryzują się zwiększeniem odstępów PR oraz QT bez zmian w czasie trwania zespołu QRS.

Opisane działanie bretylium na mięsień sercowy, z którego wynika jego główne zastosowanie jako leku w zapobieganiu i znoszeniu niemiarowości pochodzenia komorowego, jest wypadkową bezpośredniego działania leku na mięsień sercowy oraz jego działania na zakończenia presynaptycznych neuronów adrenergicznych. Bretylium działa dwufazowo na te zakończenia. Najpierw powoduje uwalnianie noradrenaliny z tych zakończeń, wywołane normalnie dopływającymi impulsami elektrycznymi, a następnie je hamuje.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *