ZAPALENIE WYTWÓRCZE

Zapalenie wytwórcze (inilammatio proliferativa) ce-chuje się przewagą zmian postępowych nad innymi miejscowymi zmianami zapalnymi. Zmiany postępowe polegają na rozroście tkanki łącznej oraz elementów układu siateczkowo-śródbłonko- wego. Zapalenia wytwórcze mogą mieć przebieg ostry lub przewlekły. Wśród zapaleń wytwórczych odróżniamy zapalenia nieswoiste i swoiste.

Zapalenia nieswoiste są to takie zapalenia wytwórcze, w przebiegu których tkanki zmienione zapalnie nie uzyskują cech swoistych (charakterystycznych) dla danego czynnika etio-logicznego.

Zmiany zapalne uszkadzające i wysiękowe nie uzyskują prawie nigdy cech swoistych, tzn. z ich wyglądu nie możemy wnioskować o przyczynie zapalenia. Zapalenie ropne może być wywołane np. przez drobnoustroje (gronkowce, ziarenkowce) lub nawet przez czynniki chemiczne (np. terpentynę wstrzykniętą podskórnie). Obraz zmian w ognisku zapalnym zależy w tym przypadku głównie od właściwości odczynowych tkanki, w której się toczy zapalenie. W zbitej tkance łącznej zapalenie ropne będzie miało zwykle postać ropnia, w tkance łącznej luźnej – charakter ropowicy, niezależnie od rodzaju bakterii ropotwór- czych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *