ZAPALENIE WYSIĘKOWE

Zapaleniem wysiękowym nazywamy taki proces zapalny, w którym na plan pierwszy występują zaburzenia w krążeniu, a zwłaszcza procesy wysiękowe. Zmiany wsteczne i procesy wytwórcze są zwykle słabiej zaznaczone. Zależnie od rodzaju wysięku wyróżniamy:

– 1) zapalenie surowicze (inflammalio serosa),

– 2) zapalenie włóknikowe (inflammatio fibrinosa),

– 3) zapalenie ropne (inflammatio purulenta),

– 4) zapalenie nieżytowe (inflammatio catarrhalis),

– 5) zapalenie krwotoczne (inflammatio haemorrha- gica),

– 6) zapalenie zgorzelinowe (inflammatio gangrae-nosa) oraz szereg postaci pośrednich.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *