ZAPALENIE ROPNE

Zapalenie ropne (inilammatio purulenta) jest to zapalenie wysiękowe, w którym przeważa w wysięku ropa (pus). Ropa jest to płyn różnej gęstości – od gęstości mleka do kremu śmietankowego, barwy żółtej, ziemistej, niekiedy niebieskawej. Ropa składa się z obumarłych i częściowo rozpuszczonych komórek ustroju, pochodzących z ogniska zapalnego, z żywych i martwych leukocytów oraz z żywych i obumarłych drobnoustrojów ropotwórczych.

Pojawienie się zapalenia ropnego zależy wyłącznie od rodzaju czynnika zapaleniotwórczego, przy czym najczęstszą przyczyną są drobnoustroje ropotwórcze — gronkowce, paciorkowce, rzadziej pałeczki. Niekiedy ropa wytwarza się w zapaleniu jałowym (np. po wstrzyknięciu terpentyny).

Podobnie jak w przypadku zapaleń surowiczych czy włókni- kowych, zapalenie ropne może się toczyć w głębi narządów jako zapalenie śródmiąższowe oraz na powierzchni błon surowiczych i śluzowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *