Zapalenie ropne

Zapalenie ropne w głębi tkanek może występować w postaci ograniczonego ogniska lub też może się szeroko rozlewać. Zapalenie ropne rozlane, toczące się w wiotkiej tkance łącznej, nazywamy ropowicą (phlegmone). Ropowica jest wyrazem zarówno znacznej zjadliwości drobnoustrojów, jak też nieskuteczności obrony organizmu, ustrój bowiem nie jest w stanie ograniczyć i zlokalizować ogniska zakażenia.

Ograniczone ognisko zapalenia ropnego nazywamy ropniem – abscessus (ryc. 56). Ropień składa się z jamy, wypełnionej ropą, a otoczonej torebką z ziarniny, która wytwarza się w przebiegu zapalenia, odgraniczając ropień od zdrowej tkanki. Zejściem ropnia może być jego wchłonięcie, jeśli jest bardzo mały, lub znacznie częściej przebicie.

Ropień może się przebić na zewnątrz (np. przez skórę) lub do jamy ciała, powodując ropne zapalenie danej błony surowiczej (zapalenie otrzewnej, opłucnej i in.). Po przebiciu się na zewnątrz jama ropnia oczyszcza się, wypełnia ziarniną i w końcu bliznowacieje.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *