ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I RDZENIOWYCH

Zapalenie opon mózgowych i rdzeniowych jest spowodowane najczęściej przez dwoinkę zapalenia opon mózgowych (meningi- tis meningococcica), prątek gruźlicy (meminigitis tuberculosa) lub może się rozwinąć jako powikłanie niektórych chorób zakaźnych, jak np. dur brzuszny (meningitis typhosa), grypa (meriingitis gripposa). Głównymi objawami są tzw. objawy oponowe: nudności, wymioty, bóle głowy, rzadkoskurcz i sztywność karku. Są one następstwem wytworzenia się wysięku zapalnego i wzro stu ciśnienia śródczaszkowego. Poza tym wskutek działania toksyn bakteryjnych na tkankę mózgową występuje gorączka, zaburzenia świadomości, senność i itp. Zapalenie opon mózgowych jest schorzeniem groźnym, prowadzącym często, nawet w przypadku wyleczenia, do zaburzeń krążenia płynu mózgowo- -rdzeniowego, czego następstwem może być wodogłowie.

ZAPALENIE MÓZGU I RDZENIA. Przyczyną zapalenia mózgu i rdzenia mogą być wirusy (encephalitis epidemica, choroba Heinego-Medina, wścieklizna), wi- ciowce (śpiączka afrykańska), krętlci blade (wiąd rdzenia, porażenie postępujące) oraz szereg innych drobnoustrojów. Wywołują one zapalenie mózgu i rdzenia jako powikłanie innych chorób zakaźnych (zapalenie mózgu i rdzenia pourazowe, ropnie pr?erzutowe mó^gu itp.). Najbardziej charakterystycznym objawem zapa enia mózgu jest ograniczenie świadomości lub jej utrata – śpiączka (coma), gorączka, objawy wzrostu ciśnienia śródczaszkowego i wypadanie czynności zniszczonych ośrodków (porażenia, zaniki czucia, zaburzenia psychiczne i inne).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *