Zaburzenia wegetatywne

Zaburzenia wegetatywne powstające w wyniku rozkojarzenia dotyczą zwykle całości ustroju, niekiedy jednak na plan pierwszy wysuwają się objawy ze strony poszczególnych narządów. Dochodzi np. do wzmożenia napięcia nerwu współczulnego unerwiającego serce. Sympatykotonia ta powoduje zwiększenie pobudliwości układu bodźcoprzewodzącego serca oraz zwiększenie jego wrażliwości i przewodnictwa. Jednocześnie występują zmiany w ukrwieniu mięśnia sercowego w wyniku zaburzeń naczynio- ruchowych. Dochodzi wówczas do napadowego przyśpieszenia czynności serca (,,bicie serca”), zaburzeń miarowości skurczów, bólów w okolicy serca itp. objawów nerwicowych. W obrębie naczyń krwionośnych dochodzi do spastycznych skurczów tętnic, co powoduje znaczne zaburzenie ukrwienia poszczególnych narządów. Skurcze naczyń wieńcowych serca wywołują np. objaw dusznicy bolesnej, skurcz błony śluzowej żołądka może przyczynić się do owrzodzenia tej błony itp.

Jeżeli zaburzenia czynności wegetatywnych trwają przez dłuższy czas, może dojść do zmian anatomicznych (organicznych) w tkankach i narządach. Na przykład długotrwałe niedokrwienie wywołuje zaniki i zwłóknienia narządu. Powstałe w ten sposób zmiany anatomiczne stają się z kolei źródłem patologicznych bodźców, które pogłębiają zaburzenia czynności kory mózgowej, a w następstwie podtrzymują patologiczną pobudliwość ośrodków wegetatywnych. Powstaje w ten sposób „błędne koło”, doprowadzające do bardzo poważnych niekiedy zaburzeń ogólno- ustrojowych.

Rozkojarzenie korowo-trzewne może mieć zasadnicze znaczenie w patogenezie talach chorób, jak np. choroba nadciśnieniowa, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy oraz wielu innych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *