ZABURZENIA RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ

Krew ma odczyn lekko zasadowy. Mierzymy go liczbą określającą stężenie jonów wodorowych. W wodzie destylowanej jonów wodorowych jest tyle samo, ile wodorotlenkowych, a w stosunku do cząsteczek nie z jonizowanej wody znajduje się ich 100 000 000 razy mniej, tzn. na 100 000 000 cząsteczek wody znajduje się 1 cząsteczka jonu H i 1 cząsteczka OH. Stosunek ten wyrażamy liczbą Vi X 10 ‚7, którą nazywamy cH. Dla przejrzystości piszemy to w postaci logarytmu z odwrotności tej liczby i nazywamy pH pH wody destylowanej wynosi 7. Roztwory kwaśne mają pH mniejsze od 7 (1-7), a zasadowe większe (7-14).

Stałość pH jest podstawowym warunkiem prawidłowego przebiegu procesów przemiany materii i czynności poszczególnych narządów. W wyniku procesów przemiany materii gromadzą się w ustroju produkty kwaśne (dwutlenek węgla, kwas mlekowy, kwas moczowy, kwas siarkowy i fosforowy). Ustrój posiada zdolność sprawnego usuwania nadmiaru kwasów przez narządy wydalnicze: płuca (C02), nerki (kwas moczowy, kwas fosforowy, kwas siarkowy) oraz gruczoły potowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *