Właściwości układu nerwowego

O nasileniu i charakterze odczynu decydują w dużej mierze właściwości i stan układu nerwowego. Właściwości układu nerwowego wynikają z jego typu (konstrukcji). W zależności od typu układu nerwowego ustrój może reagować odmiennie na ten sam bodziec. Inaczej zareaguje np. na bodziec bólowy typ słaby, a inaczej silny.

Właściwości układu nerwowego mogą się zmieniać pod wpływem czynników środowiska zewnętrznego i wewnętrznego, które niekiedy określają nawet do pewnego stopnia zakres odczynów. Tak np. zakwaszenie ustroju wzmaga, uzasadowienie zaś hamuje siłę odczynów zapalnych. Czynniki środowiska zmieniają odczynowość między innymi poprzez działanie na korę mózgową. Wywołują one między innymi zaburzenia procesów pobudzenia i hamowania, w zależności zaś od natężenia tych procesów i ich wzajemnej równowagi zmienia się odczynowość kory. Pod wpływem stanu kory mózgowej zmienia się często charakter różnych odczynów ustrojowych. Znany jest np. fakt, że wstrząs pourazowy, a nawet gojenie ran, inaczej przebiega u żołnierzy wojsk zwyciężających w czasie ofensywy niż u żołnierzy wojsk podbitych w czasie odwrotu. U żołnierzy w czasie uniesienia bojowego w walce wstrząs może nawet niekiedy nie wystąpić lub przebiegać w postaci poronnej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *