W pierwszym okresie dochodzi do silnego pobudzenia

W pierwszym okresie dochodzi do silnego pobudzenia ośrodkowego układu nerwowego, „bombardowanego” impulsami z miejsca urazu. W następstwie tego ulega pobudzeniu układ współ- czulny i międzymózgowo-przysadkowo-nadnerczowy. Sympąty- kotonia wyraża się między innymi wzmożeniem podstawowej przemiany materii tkanek i zwiększeniem ich zapotrzebowania na tlen. Równocześnie dochodzi do silnego skurczu naczyń, zwłaszcza tętnic przedwłosowatych. Ma to zabezpieczyć utrzy- manie ciśnienia krwi i szybkość jej obiegu na właściwym poziomie.

Po pewnym czasie układ nerwowy obciążony nadmiernymi impulsami dośrodkowymi ulega wyczerpaniu – wytwarza się w nim stan zahamowania. Odbija się to na czynności ośrodków wegetatywnych, zwłaszcza ośrodka naczyniowego. Naczynia ulegają rozszerzeniu, ciśnienie krwi spada, krew zalega w porażonych naczyniach włosowatych. Zaburzenia krążeniowe pogarszają dodatkowo substancje toksyczne, wśród których, jest wiele o charakterze ciał histaminowych i cholinowych. Tymczasem zapotrzebowanie tkanek na tlen nie maleje. Wytwarza się narastający głód tlenowy tkanek, doprowadzający do ich uszkodzenia. Od-bija się to zwłaszcza na układzie nerwowym i krążenia. Uszkodzone śródbłonki naczyń włosowatych tracą swoje właściwości półprzepuszczalne – osocze przechodzi do tkanek. Krew ulega zagęszczeniu, zmniejsza się jej objętość, co jeszcze bardziej pogłębia zaburzenia krążeniowe. Dochodzi wreszcie do porażenia ośrodkowego układu nerwowego i śmierci.

Przedstawiona powyżej w grubszym zarysie patogeneza wstrząsu nie uwzględnia całego szeregu czynników mechanizmu powstawania zaburzeń wstrząsowych. Dużą rolę odgrywa czynnik hormonalny, sercowy, a nawet zakaźny. Z punktu widzenia praktycznego tak przedstawiona teoria wstrząsu zasadniczo wystarcza. Opierając się na niej, można właściwym postępowaniem leczniczym w dość dużym procencie wypadków wyprowadzić chorego ze wstrząsu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *