Teoretyczne przesłanki do farmakologicznego zapobiegania powikłaniom

Procesami wywołującymi powstanie zakrzepu jest uszkodzenie ściany naczyń, łącznie ze zjawiskami zlepności i agregacji płytek krwi, a w naczyniach żylnych także zwolnienie przepływu krwi. Produkty uwalniane z płytek krwi i uszkodzonej ściany naczyń przy udziale osoczowych czynników krzepnięcia prowadzą do uformowania się zakrzepu. Jego ostateczny rozmiar jest uwarunkowany równoczesnym działaniem enzymów fibrynolitycznych upłynniających zakrzep.

Teoretyczne przesłanki do farmakologicznego zapobiegania powikłaniom za- krzepowo-zatorowym stanowi ingerencja w 3 podstawowe mechanizmy warunkujące powstanie zakrzepu: 1) w procesy fibrynolizy, 2) w procesy krzepnięcia i 3) w zjawisko zlepności i agregacji płytek krwi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *