Stan przedrakowy

Stan przedrakowy jest to więc proces patologiczny, toczący się w tkance, który poprzedza rozwój nowotworu. Stan przedrakowy nie jest pojęciem ścisłym, gdyż nowotwór nie zawsze i niekoniecznie rozwija się na jego podłożu. Jednakże dane statystyczne wykazują, że pojawia się z pewną regularnością i częściej niż na podłożu innych chorób. Wyodrębnienie stanów przedrakowycb spośród innych zmian chorobowych oraz ich znajomość ma duże znaczenie dla profilaktyki nowotworów. Do stanów przedrako- wych zaliczamy między innymi: przewlekłe, często powtarzające się nadżerki szyjki macicy, zwyrodnienie torbiellcowate sutka, wrzód trawienny żołądka, polipy jelit, rogowacenie białe błon śluzowych, róg skórny, uszkodzenia popromienne skóry i szereg innych, mniej częstych zmian chorobowych.

Nazwy większości nowotworów pochodzą od nazwy tkanek. Tworzy się je, dodając do rdzenia nazwy łacińskiej najczęściej końcówkę „oma”, a do polskiej końcówkę ,,ak” (np. osteoma – kostnialc, angioma – naczyniak itp.).

NOWOTWORY POCHODZENIA NABŁONKOWEGO. Nowotwory nabłonkowe powstają z nabłonka pokrywowego skóry i błon śluzowych lub nabłonka gruczołowego. Dzielimy je na łagodne (brodawczak, gruczolak) i złośliwe (rak).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *