Stałość pH

Stałość pH jest regulowana przez ośrodek oddechowy, wrażliwy na odczyn krwi i stężenie dwutlenku węgla. W następstwie zakwaszenia krwi ośrodek oddechowy wzmaga i przyśpiesza ruchy oddechowe – wówczas wskutek wzmożonej wentylacji nadmiar dwutlenku węgla zostaje usunięty. Poza tym zakwaszenie krwi pobudza również ośrodek naczynioruchowy, wskutek czego wzrasta ciśnienie krwi i wzmaga się wydzielaniu moczu przez nerki, co powoduje usunięcie nadmiaru kwasów nielotnych.

Mimo tych mechanizmów regulujących ustrój nie uniknąłby znacznych wahań odczynu krwi, gdyby nie swoiste właściwości krwi, tzw. właściwości buforowe. We krwi znajdują się tzw. ciała buforowe, do których należą sole mineralne (węglany, fosforany), białka osocza oraz hemoglobina. Związki te mają zdolność wiązania kwasów oraz zasad i utrzymywania ich w stanie niezdy- socjonowanym aż do ich wydalenia. W ten sposób mimo zwiększenia wartości kwaśnych lub zasadowych odczyn krwi (pH) nie ulega zmianie. Niekiedy jednak mimo tych mechanizmów regulujących dochodzi do zakwaszenia lub uzasadowienia krwi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *