Ruchliwość wyższych czynności

Ruchliwość wyższych czynności nerwowych i zależna od niej zdolność do szybkiego przystosowywania się do zmian jest różna u różnych typów układu nerwowego, a u wszystkich zmniejsza się z wiekiem. Przeniesienie młodego człowieka do innego środowiska, np. zmiana posady czy zawodu, zwykle nie odbija się na jego zdrowiu. Jeżeli jednak to samo spotyka osobę starszą, może skończyć się nerwicą.

W powstawaniu nerwic dużą rolę odgrywa typ układu nerwowego. Nerwice powstają stosunkowo rzadko u typów zrównoważonych, często zaś u niezrównoważonych. Na wytworzenie się nerwicy wpływa ponadto wiek, płeć, kondycja ustroju i wiele innych czynników.

Możemy wyróżnić kilka postaci nerwic w znacznej mierze występujących zależnie od typu nerwowego, a mianowicie: neurastenię, psychastenię i histerię. Jeżeli w przebiegu jednego z wyżej podanych zespołów nerwicowych wyraźniej zaznaczają się zaburzenia czynności wegetatywnych przy nieznacznych odchyleniach od normy czynności psychicznych, mówimy o tzw. nerwicach wegetatywnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *