Rozrost nowotworowy

Istnieje poza tym interesująca teoria, że rozrost nowotworowy nie jest wynikiem bezpośredniego podrażnienia komórek i pobudzenia ich rozmnażania się, lecz raczej następstwem długotrwałego zahamowania właściwych dla prawidłowych komórek sił wzrostowych. Według tej teorii czynniki rakotwórcze niszczą lub hamują enzymy komórkowe konieczne do podziału. Jeśli komórki poddane takiemu działaniu hamującemu przystosują się i wytworzą sobie nowe, odmienne systemy enzymatyczne, zaczynają się wówczas niepohamowanie rozmnażać, nie stosując się do ogólnych praw biologicznych ustroju i tworzą ognisko nowotworowe.

Za słusznścią tego przypuszczenia mógłby przemawiać fakt, że większość czynników rakotwórczych w odpowiednio dużym stężeniu hamuje rozmnażanie się komórek. Z tej przyczyny niektóre czynniki rakotwórcze używane są do leczenia nowotworów (energia promienista, hormony płciowe).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *