ROLA UKŁADU NERWOWEGO

Komórki układu nerwowego odznaczają się największą wrażliwością ze wszystkich komórek ustroju, są zdolne do odbierania najróżnorodniejszych bodźców. W komórkach tych bodźce są przetwarzane na swoiste impulsy, płynące do poszczególnych narządów wykonawczych. Układ nerwowy wiąże tkanki i narządy ustroju w jedną całość czynnościową oraz łączy ustrój ze światem zewnętrznym, umożliwiając stałe przystosowywanie się ustroju do środowiska. Czynności układu nerwowego wyrażają się w:

– 1) odbieraniu bodźców środowiska, przetwarzaniu i przekazywaniu ich jako impulsów – 2) czynnościach mięśniowo-ruchowych

– 3) czynnościach wegetatywnych i troficznych – 4) wyższych czynnościach nerwowych, czyli tzw. czynnościach psychicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *