ROLA UKŁADU KRWI

Układ krwi składa się z krwi krążącej w naczyniach krwionośnych oraz z układu narządów krwiotwórczych. Komórki krwi, czyli krwinki, są elementami zużywającymi się stosunkowo najszybciej ze wszystkich komórek uslro- ju. Przez cały okres życia człowieka uzupełniane są przez rozmnażanie komórek macierzystych w narządach krwiotwórczych. Osocze jest wytworem wszystkich tkanek i płynów śródtkankowych.

Krew krążąca tworzy środowisko wewnętrzne ustroju, zabezpieczając stałość warunków dla .tkanek i narządpw. Ponadto krew spełnia czynność transportową, dostarczając tkankom tlen i składniki odżywcze oraz odprowadzając z tkanek dwutlenek węgla i inne produkty przemiany materii. Krew jest ważnym czynnikiem w regulacji cieplnej. We krwi znajdują się również przeciwciała i fagocyty odgrywające zasadniczą rolę w procesach obronnych ustroju.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *