Proarytmie przedsionkowe

Proarytmie przedsionkowe mogą wywoływać glikozydy nasercowe, leki typu la, Ic i amiodaron. U osób z utrwaloną tachykardią komorową leki wywołują efekt proarytmiczny w następującym porządku: 1) enkainid, flekainid, 2) chinidyna, prokainamid, dizopiramid, propafenon, morycyzyna, 3) amiodaron, meksyletyna, tokainid, leki P-adrenolityczne te ostatnie są najbezpieczniejsze.

Czynniki ryzyka proarytmii to: napadowa tachykardia komorowa, choroba organiczna serca, głównie z małą (<35%) frakcją wyrzutową komory lewej, w tym także u chorych leczonych glikozydami naparstnicy z wydłużonym odstępem Q-T, przebyte epizody utrwalonej tachykardii komorowej, wczesny okres po przebytym zawale serca.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *