Preparaty

Bretylium tosilate, Bretylol, Bretylate. Preparaty przeznaczone do podawania domięś-niowego lub dożylnego zawierają 500 mg leku w 10 ml wody lub 100 mg leku w 2 ml wody.

Podawanie domięśniowe: dawka nasycająca 600-900 mg, następnie 200 mg co 1 – -2 h do ustąpienia niemiarowości lub do osiągnięcia dawki dobowej 2,0 g. Przeciętne dawki podtrzymujące wynoszą 5 mg/kg mc. co 6-8 h. Podawanie dożylne: w stanach zagrażających życiu 500 mg leku należy rozcieńczyć do objętości 50 ml i wstrzykiwać w dawkach 5-10 mg/kg mc. w ciągu 10-20 min. W czasie zabiegów resuscytacyjnych u chorego z migotaniem komór szybko wstrzykuje się nie rozcieńczony roztwór leku w dawce 5 mg/kg mc., powtarzając w razie potrzeby tę dawkę co 15-30 min, nie przekraczając jednak dawki całkowitej 30 mg/kg mc. Podawanie doustne: stosuje się u chorych z nawracającymi okresami częstoskurczu komorowego w dawkach 200-400 mg co 3 h w stanach nie zagrażających życiu. Ten sposób podawania leku stosuje się rzadko ze względu na jego słabą i nieregularną wchłanialność z przewodu pokarmowego. W pierwszym okresie podawania doustnego mogą wystąpić napady podciśnienia ortostatycznego. W miarę upływu czasu podawania leku występuje tolerancja na to działanie niepożądane, bez zmniejszenia działania przeciwarytmicznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *