PODZIAŁ ZAPALEŃ

Istnieje wiele podziałów zapaleń. W zależności od czasu trwania dzielimy zapalenia na ostre, podostre i przewlekłe. Ze względu na nasilenie objawów możemy wyróżnić zapalenia normergiczne, hiperergiczne i hipoergiczne.

Najbardziej powszechny jest podział zapaleń w zależności od charakteru zmian anatomopatologicznych w ognisku zapalnym. W każdym ognisku zapalenia występują równocześnie procesy uszkodzenia, polegające na zmianach wstecznych i rozpadzie komórek, zaburzenia krążenia, polegające na przekrwieniu, zastoju i wysięku, oraz zmiany rozrost o- w e, polegające na tworzeniu się nacieku, ziarniny i tkanki bli- znowatej. Zależnie od charakteru czynnika zapaleniotwórczego, stanu ustroju oraz rodzaju tkanki narządu, w którym toczy się zapalenie, w danym ognisku zapalnym może przeważać jeden z tych procesów.

W związku z tym wyróżniamy: – 1) zapalenie uszkadzające (inflammatio alleiativa) z przewagą zmian wstecznych – 2) zapalenie wysiękowe (inflammatio exsudativa) z przewagą zaburzeń w krążeniu – 3) zapalenie wytwórcze (inflammatio piolifeiativa) z przewagą zmian postępowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *