Perheksylina

Miała zastosowanie w leczeniu choroby niedokrwiennej serca. Obecnie stosuje się ją rzadko. Przeciwwskazaniami do jej podawania są: wstrząs pochodzenia sercowego, zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego i śródkomoro- wego, bradykardia. Nie należy jej stosować równocześnie z inhibitorami MAO, innymi antagonistami wapnia i lekami blokującymi receptory P-adrenergiczne. Może powodować zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, senność, stany depresyjne.

Perheksylina. Poza wpływem na „wolne” kanały wapniowe jej mechanizm działania rozszerzającego naczynia jest związany z blokowaniem deaminazy adenozynowej. Wykazuje też słabe działanie moczopędne i natriuretyczne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *