PATOGENEZA NOWOTWORÓW

Patogeneza nowotworów, czyli mechanizm przekształcania się komórki prawidłowej w komórkę nowotworową, jest jeszcze mniej znany niż ich etiologia. Od dawna jednak problem ten interesował uczonych. Stworzono liczne teorie powstawania nowotworów.

Według teorii Conheima nowotwór rozwija się z komórek zarodkowych, nie wykorzystanych w czasie rozwoju płodowego. Takie „zabłąkane” komórki utraciły zdolność różnicowania się, a zachowały utajoną zdolność do rozrostu. W odpowiednich warunkach, pod działaniem tych czy innych czynników etiologicznych komórki te zaczynają rozmnażać się, tworząc nowotwór.

Jest to teoria dysontogenetyczna wywodząca nowotwory z zaburzeń rozwojowych w okresie życia płodowego. Znajduje ona potwierdzenie w wielu typach nowotworów, których budowa odpowiada tkankom zarodkowym z różnych okresów rozwoju embrionalnego (niektóre, zwłaszcza dziecięce nowotwory mózgu, potworniaki itp.).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *