Ogólne kierunki działania leków z grupy ACE-I

W praktyce klinicznej znalazły zastosowanie tylko syntetyczne niepeptydowe związki ACE-I (grupy 1, 2 i 3), które różnią się między sobą nie tylko budową chemiczną, lecz także właściwościami farmakokinetycznymi i farmakodynamicz- nymi. Siła działania różnych ACE-I jest zdeterminowana stałą dysocjacji (Ki) – im wolniejsza dysocjacja, tym siła działania większa, np. kaptopryl jest słabszym inhibitorem ACE (Ki=l,7xl0-7 mol/l) niż ramipryl (Ki = 7x 1(T12 mol/l).

Ogólne kierunki działania leków z grupy ACE-I w praktyce klinicznej przedstawiono w tab. 6.2. Najistotniejszy wpływ ACE-I wywierają na układ ser-

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *