Obecność w niektórych pi-eparatach ACE-I grupy

Należy podkreślić, że ACE nie jest enzymem swoistym tylko dla angiotensyny I i bradykininy, lecz także dla wielu innych związków chemicznych, jak: neuroten- syna, enkefaliny, substancja P lub inne neuropeptydy. Angiotensyna III, powstająca z angiotensyny II, ma małą aktywność biologiczną, a jej stężenie w surowicy krwi jest niewielkie. Być może jednak jest odpowiedzialna za zmniejszenie aktywności terapeutycznej ACE-I w czasie ich przewlekłego stosowania. Angiotensyna II i III są rozkładane przez angiotensynazę bardzo rozpowszechnioną w całym organizmie.

Obecność w niektórych pi-eparatach ACE-I grupy sulfhydrylowej może mieć korzystne znaczenie kliniczne jako „wymiatacza” wolnych rodników, co jest szczególnie istotne w chorobie niedokrwiennej serca i arytmiach serca związanych z reperfuzją. Oprócz kaptoprylu są to również nowe leki ACE-I grupy 1 (zofeno- pryl, piwalopryl, rentiapryl). Ostatnio zwrócono również uwagę, że ACE-I, stosowane jednocześnie z azotanami o przedłużonym działaniu zmniejszają niekorzystne zjawisko tolerancji tych leków.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *