NOWOTWORY WYWODZĄCE SIĘ Z TKANKI NERWOWEJ

Nowotwory układu nerwowego wywodzą się najczęściej z komórek gleju jako tzw. glejaki łagodne i złośliwe (ryc. 67) – glioma, spongioblastoma – lub z elementów wchodzących w skład włókien nerwowych jako tzw. włókniakonerwiaki (neurofibroma). U dzieci i młodocianych występują nowotwory złośliwe z nisko zróżnicowanych komórek układu nerwowego – rdzeniaki (medulloblastoma). Najrzadziej zdarzają się nowotwory wywodzące się z komórek nerwowych i to niemal wyłącznie w zwojach obwodowego układu nerwowego (ganglioneuroma).

Nowotwór złośliwy mózgu, tzw. glejak wielopostaclowy. Zarówno nowotwory łagodne, jak i złośliwe, rosnące w ośrodkowym układzie nerwowym, wywierają ucisk na tkankę nerwową. Ucisk ten ze względu na zamkniętą przestrzeń jamy czaszkowej może powodować szereg zaburzeń nerwowych, a często w konsekwencji zejście śmiertelne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *