Niedokrwistość

Niedokrwistość pojawia się poza tym w różnych awitaminozach, zwłaszcza A, C i Bi2. Najbardziej charakterystyczną postacią niedokrwistości z niedoboru witamin, tworzącą jednostkę chorobową, jest tzw. choroba Addisona-Biermera.

Choroba Addisona-Biermera jest to niedokrwistość, polegająca na zaburzeniu wytwarzania i dojrzewania krwinek czerwonych w szpiku kostnym. Krwinki wytwarzane są wprawdzie w nadmiarze, ale niepelnowartościowe, nietrwałe, łatwo ulegające rozpadowi.

Przyczyną choroby Addisona-Biermera jest brak witaminy BI2 niezbędnej do produkcji prawidłowych krwinek czerwonych. Witamina BI2 produkowana jest przez drobnoustroje Gram-ujem- ne, między innymi przez bakterie przewodu pokarmowego. Ustrój ludzki wytwarza witaminę Bi2 z białek pożywienia pod wpływem fermentu zawartego w błonie śluzowej żołądka – czynnika wewnętrznego Castle’a. Czynnik ten jest również niezbędny do wchłaniania się witaminy z przewodu pokarmowego. Witamina B12 magazynowana jest następnie w wątrobie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *