NERWICE

Nerwice są to odwracalne zaburzenia czynności kory mózgowej, wyrażające sie odchyleniami od normy zarówno w zakresie wyższych czynności nerwowych (czynności psychicznych), jak i w zakresie czynności wegetatywnych.

Istotą nerwic jest zaburzenie podstawowych procesów nerwo- wych: pobudzenia i hamowania, a mianowicie zaburzenie siły, równowagi i ruchliwości tych procesów. Przyczyną tych zaburzeń może być działanie nadmiernie silnych bodźców, pobudzających lub hamujących, których nasilenie przekracza granice konstytucjonalnej wytrzymałości komórek kory mózgowej. Masowa „epidemia” nerwic u’psów doświadczalnych Pawłowa rozwinęła się w czasie klęski powodzi, podczas której zalane zostały pomieszczenia psów. W tym wypadku przyczyną nerwic były nie-zwykle silne bodźce związane z powodzią.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *