NERWICE WEGETATYWNE

Nerwice wegetatywne są następstwem zaburzeń czynności kory mózgowej. Na skutek tych zaburzeń kora mózgowa, która dotychczas reagowała i koordynowała czynności wegetatywne, może stracić swoje właściwości harmonizujące i przystosowujące w stosunku do narządów wewnętrznych. Dochodzi wtedy zwykle do nadmiernego napięcia ośrodków wegetatywnych podkorowych, a ich czynność odruchowa staje się bezładna. Stan ten nazywamy rozkojarzeniem korowo-podkorowym lub, ze względu na powstające w następstwie zaburzenia narządów wewnętrznych, rozko jarzeniem lcorowo-trzewnym.

Istotą zaburzeń wegetatywnych jest zachwianie równowagi między układem współczulnym a przywspółczulnym. Często patologiczna przewaga jednego z tych układów dotyczy jedynie czynności jednego narządu lub jednego układu narządów, przy czym sympatykotonii na jednym odcinku towarzyszy często pa- rasympatykotonia na innym. Charakterystyczną cechą w tych stanach jest ponadto chwiejność (labilność) układu wegetatywnego, wahania napięcia i zmiany sympatykotonii na parasympa- tykotonię lub odwrotnie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *