Na powierzchni błon surowiczych

Na powierzchni błon surowiczych zapalenie ropne jest zwykle powikłaniem zapalenia surowiczego lub włóknikowego. Gromadzący się w jamach ciała płyn wysiękowy ma wówczas charakter surowiczo-ropny lub włóknikowo-ropny. W długotrwałych ropnych zapaleniach błon surowiczych mogą powstawać zrosty, które odgraniczają część jamy surowiczej objętą zapaleniem od pozostałej części. Taką odgraniczoną zrostami przestrzeń jamy

Schemat ropniaka opłucnej. ciała, w obrębie której toczy się przewlekły ropny proces zapalny, nazywamy ropniakiem (empyema). Najczęstsze są rop- niaki opłucnej – empyema pleuiae (ryc. 57). Na powierzchni błon śluzowych zapalenie ropne przebiega pod postacią tzw. ropotoku (pyorrhoea).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *