Molsydomina

Molsydomina. Molsydomina jest związkiem zawierającym azot. Sama nie wykazuje właściwości rozszerzających naczynia, dopiero po hydrolizie i dekarbok- sylacji w wątrobie powstaje z niej aktywny metabolit, którego działanie rozszerzające naczynia, podobnie jak innych związków azotowych, jest związane z uwalnianiem tlenku azotu. W ten sposób dochodzi do aktywacji cyklazy guanylanowej i zwiększenia stężenia cyklicznego monofosforanu guanozyny (cGMP) w ścianie naczynia, i do jego rozkurczu. Ten sam mechanizm działania jest odpowiedzialny za hamowanie przez metabolit tego leku agregacji płytek krwi. Ponieważ do powstawania tlenku azotu z molsydominy nie jest potrzebna obecność grup sulfhydrylowych (SH), lek ten nie powoduje, jak inne związki azotowe, powstania zjawiska tolerancji. Może być więc z powodzeniem stosowany u chorych z chorobą niedokrwienną serca, przewlekle leczonych azotanami, u których rozwinęła się tolerancja.

Molsydomina, podobnie jak azotany, działa rozkurczająco na tętnice wieńcowe i obwodowe oraz naczynia żylne, zmniejszając obciążenie następcze (afterload) i wstępne (preload), co powoduje zmniejszenie zużycia tlenu w mięśniu sercowym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *