Minoksydyl

Minoksydyl. Jest pochodną pirymidyny o silnym działaniu hipotensyjnym. Zależy ono od bezpośredniego porażającego wpływu leku na mięśnie ściany naczyń krwionośnych, prawdopodobnie na drodze interferencji z wewnątrzkomórkowym wapniem. W wyniku tego dochodzi do rozszerzenia naczyń i zmniejszenia oporu obwodowego. Związane z uogólnionym rozszerzeniem naczyń odruchowe pobudzenie układu współczulnego powoduje przyspieszenie czynności serca i zwiększenie objętości minutowej serca. Poprzez zwiększenie aktywności reniny może prowadzić do zatrzymania jonów sodowych i wody. Nie zmniejsza przepływu krwi przez nerki, co umożliwia jego podawanie również chorym z niewydolnością nerek. Nie powoduje podciśnienia ortostatycznego.

Szybko i całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie w surowicy uzyskuje się po 1 h, a jego biologiczny okres półtrwania (to,5) wynosi ok. 4 h. Działanie hipotensyjne utrzymuje się jeszcze po 12 h (prawdopodobnie ma duże powinowactwo do mięśni gładkich ściany naczyń). Metabolizowany jest w wątrobie, a jego metabolity są wydalane głównie przez nerki.

Wskazaniem do jego stosowania jest ciężkie, oporne na leczenie, nadciśnienie. Zwykle podaje się go w skojarzeniu z lekami p-adrenolitycznymi i lekami moczopędnymi.

Objawami działania niepożądanego są: pojawienie się nadmiernego owłosienia twarzy i ciała (ustępuje ono po przerwaniu leczenia), częstoskurcz i dolegliwości wieńcowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *