Mięsaki

Mięsaki występują zwykle w wieku młodym, rak zaś przede wszystkim w późniejszym. O roli tła ustrojowego w powstawaniu nowotworów świadczy fakt, że u robotników pracujących np. w fabryce związków anilinowych nowotwory pojawiają się po niejednakowo długim okresie stykania się z aniliną. U jednych pojawiają się po roku, u innych po kilku czy po kilkunastu latach.

Na tło ustrojowe składają się wszystkie czynniki, które biorą udział w utrzymywaniu stałości środowiska wewnętrznego ustroju, a przede wszystkim czynniki nerwowe i hormonalne. Istnieją pewne podstawy do przypuszczenia, że stany emocjonalne mogą do pewnego stopnia przyśpieszyć lub zahamować rozwój nowotworu. Doświadczalnie udało się otrzymywać raki skóry u myszy przez wywoływanie u nich nerwic.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *