MECHANIZMY I SKUTKI DZIAŁANIA

ACE (dipeptydokarboksypeptydaza) poprzez połączenia chemiczne z angioten- syną I powoduje odłączenie się dwu aminokwasów i powstanie oktapeptydu, angiotensyny II o bardzo silnym i wielokierunkowym działaniu biologicznym (ryc. 6.1). Leki grupy ACE-I łączą się z ACE w miejscach aktywnych dla połączeń tego enzymu z angiotensyną I (m.in. z grupą zawierającą cynk). W ten sposób blokują ACE, uniemożliwiając konwersję angiotensyny I w angiotensynę II.

Układ RAA jest powiązany (sprzężenie ujemne) z układem kalikreinino- wo-prostaglandynowym. ACE wpływa nie tylko na układ RAA, lecz także przekształca bradykininę w nieaktywne peptydy (ryc. 6.1) oraz zwiększa wytwarzanie prostaglandyn.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *