Mechanizm odczynu Bierna’ckiego.

Zmiany składu białek osocza polegają najczęściej na zwiększeniu procentowym globulin w stosunku do albumin. Zwiększenie się ilości globulin występuje we wszystkich stanach wzmożonej produkcji przeciwciał (choroby zakaźne i alergiczne) oraz przy wchłanianiu się produktów rozpadu tkanek (rozpadające się nowotwory złośliwe, urazy i oparzenia tkanek, wylewy krwawe). Wzrost globulin wywołuje zwiększenie lepkości krwi, a pośrednio wpływa na zwiększenie szybkości opadania krwinek czerwonych – przyśpieszenie tzw. odczynu Biernackiego (ryc. 71).

Utrzymanie się krwinek w osoczu w postaci rozproszonych, pojedynczych komórek jest spowodowane ich wzajemnym odpychaniem się. Przyczyniają się do tego zarówno właściwości otoczki samych krwinek, jak i albuminy, które mają właściwości hydrofilne i ujemne ładunki elektryczne. Albuminy otaczają każdą krwinkę, utrudniając ich zlepianie się i opadanie. W warunkach fizjologicznych szybkość opadania krwinek czerwonych wynosi do 5 mm/godz. u mężczyzn i do 10 mm/godz. u kobiet, a po dwu godzinach zwykle dwukrotnie więcej.

We wszystkich stanach względnego czy bezwzględnego zmniejszenia zawartości albumin dochodzi do przyśpieszenia opadania krwinek. Wzmożenie odczynu Biernackiego występuje zatem we wszystkich stanach wzrostu zawartości globulin (wymienionych powyżej) oraz w rozwodnieniu krwi (hydremii). Maksymalny opad w przypadku prawidłowego stosunku osocza do krwinek, przy użyciu standartowej rurki długości 200 mm, wy-nosi do 120 mm.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *