LEKI PRZECIWKRZEPLIWE

Od dawna już uważano, że bezpieczne utrzymywanie krwi w stanie niekrzepliwości może stanowić doskonały sposób zabezpieczający przed powstawaniem zakrzepów. Stąd też wynika szerokie zastosowanie leków przeciwkrzepliwych w kardiologii. Wskazaniem do ich podawania są z jednej strony ostre stany zakrzepo- wo-zatorowe (świeży zawał serca, zator tętnicy płucnej, zakrzepy i zatory tętnic obwodowych, zakrzepowe zapalenie żył), a z drugiej strony profilaktyka powikłań zakrzepowo-zatorowych (choroba niedokrwienna i zawał serca, chorzy po zabiegach rewaskularyzacji naczyń wieńcowych, migotanie przedsionków, zwłaszcza w przebiegu zastawkowych wad serca, chorzy z wszczepionymi sztucznymi zastawkami, rozstrzeń serca, tętniaki, nawracające zakrzepy żylne).

W leczeniu przeciwkrzepliwym zastosowanie znalazła heparyna i leki heparyno- podobne oraz doustne leki przeciwzakrzepowe, będące antywitaminami K.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *