Leki pobudzające zakończenia p-adrenergiczne ściany naczyń

Syntetyczne aminy katecholowe: izoprenalina, dopamina i dobutamina, pobudzające zakończenia p-adrenergiczne, powodują obwodowe rozszerzenie łożyska naczyniowego. Podobnie działa bufenina, a także wybiórczo pobudzający zakończenia P2-adrenergiczne salbutamol. Leki te omówiono w rozdz. 3.

Nie znajdują one zastosowania w leczeniu chorób naczyń. Natomiast dzięki działaniu dodatnio inotropowemu są stosowane jako leki uzupełniające w wybranych przypadkach niewydolności krążenia.

– 8.4. LEKB POBUDZAJĄCE ZAKOŃCZENIA !IWiDAZOLINOWE

W ostatnich latach wykryto w obrębie mózgu receptory imidazolinowe, które odgrywają istotną rolę w ośrodkowej regulacji ciśnienia tętniczego. Odkrycie to stworzyło podstawy do zsyntetyzowania nowej grupy leków obniżających ciśnienie tętnicze, działających ośrodkowo. Już od dawna było wiadomo, że pobudzenie zakończeń oc2-adrenergicznych w mózgu ma hamujący wpływ na czynność układu współczulnego, prowadząc do obniżenia ciśnienia tętniczego. Działająca w ten sposób klonidyna – imidazolinowa pochodna – powoduje jednak niekorzystne objawy działania, takie jak: senność, zawroty głowy, wysychanie błony śluzowej jamy ustnej, nudności uniemożliwiające jej stosowanie u wielu chorych. Objawy te są związane z działaniem klonidyny na receptory a2. Lek ten działa bowiem przede wszystkim na zakończenia a2-adrenergiczne w mózgu, a tylko w nieznacznym stopniu na receptory imidazolinowe.

Zsyntetyzowana w ostatnich latach nowa pochodna imidazolinowa – mok- sonidyna wybiórczo pobudza zakończenia imidazolinowe, wykazując tylko nieznaczne działanie na zakończenia oc2-adrenergiczne. Dzięki temu objawy działania niepożądanego, zależne od wpływu na zakończenia a2, są znacznie mniej wyrażone niż w czasie stosowania klonidyny przy zachowanym wyraźnym działaniu hipotensyjnym. Innym lekiem pobudzającym zakończenia imidazolinowe w mózgu i w ten sposób obniżającym ciśnienie tętnicze, jest pochodna oksazolino- wa – rilmenidyna.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *