LEKI FSBRY1MOLSTYCZNE

W upłynnianiu zakrzepów wewnątrz- i zewnątrznaczyniowych zasadniczą rolę odgrywa enzym proteolityczny – plazmina. Powstaje on z zawartego w surowicy nieczynnego plazminogenu, który jest aktywowany przez różne czynniki zwane kinazami. Są nimi aktywatory tkankowe, urokinaza, streptokinaza, streptodor- naza oraz trypsyna. Przeciwstawny mechanizm regulacyjny mają naturalne inhibitory fibrynolizy, którymi są antyplazminy osoczowe.

W leczeniu powikłań zakrzepowo-zatorowych znajduje zastosowanie 5 aktywatorów plazminogenu: 1) streptokinaza (SK), 2) tkankowy aktywator plaz- minogenu (t-PA), dostępny w postaci jednołańcuchowej (alteplaza) lub 2-łań- cuchowej (duteplaza), 3) acylowany kompleks streptokinaza-plazminogen: ani- streplaza (APSAC), 4) urokinaza (UK), 5) jednołańcuchowy kompleks urokina- za-plazminogen (scu-PA).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *