LEKI DZIAŁAJĄCE BEZPOŚREDNIO NA MIĘŚNIE ŚCIANY NACZYŃ

Azotyny i azotany. Korzystne działanie związków azotowych w dusznicy bolesnej znane jest już od przeszło 100 lat. Mechanizm tego działania nie był jednak dokładnie wyjaśniony. Początkowo sądzono, że działają one przez obniżenie ciśnienia tętniczego, później jednak przyjęto pogląd, że powodują rozszerzenie naczyń wieńcowych. Pogląd ten został podważony w 1959 r. przez Gorlina i wsp., którzy wykazali, że przepływ wieńcowy pod wpływem nitrogliceryny się nie zmienia. Jednak badania z ostatnich lat udowodniły wyraźne rozszerzanie się naczyń wieńcowych po podaniu związków azotowych. Poza tym wykazano, że skurcz tętnicy wieńcowej może być głównym czynnikiem wywołującym ból wieńcowy nawet u chorych z koronarograficznie udokumentowanymi zmianami miażdżycowymi w naczyniach wieńcowych i że u takich chorych podanie nitrogliceryny, która znosi skurcz, powoduje ustąpienie bólu dławicowego.

Milowym krokiem w postępie badań nad wyjaśnieniem mechanizmu działania związków azotowych było odkrycie przez Furchgotta i Zawadzkiego w 1980 r. substancji wytwarzanej przez śródbłonek naczyniowy o silnym działaniu rozkurczającym. Nazwano ją śródbłonkowym czynnikiem rozszerzającym naczynia – EDRF (endothelium derived relaxing factor). W 1987 r. udowodniono, że jest ona identyczna z tlenkiem azotu (NO), który jest odpowiedzialny za działanie związków azotowych rozszerzające naczynia. W zmienionej miażdżycowo ścianie tętnic wydzielanie endogennego tlenku azotu (EDRF) jest upośledzone, a nawet może ulec całkowitemu zahamowaniu. Mechanizm działania tlenku azotu zarówno endogennego (EDRF), jak i powstałego w wyniku metabolizmu podawanych w celach terapeutycznych związków azotowych polega na aktywacji w ścianie naczyń cyklazy guanylanowej, enzymu przekształcającego trifosforan guanozyny (GTP) w cykliczny monofosforan guanozyny (cGMP). Związek ten aktywuje kinazę guanylanową, w wyniku czego dochodzi do zmniejszenia napięcia mięśni gładkich naczyń i ich rozkurczu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *