Leczenie

Obecnie możliwości przewidywania pojawienia się proarytmii są ograniczone. Arytmogenne działanie danego leku przeciwarytmicznego nie oznacza, że nie pojawi się ono po zastosowaniu innego leku, nawet z tej samej podklasy.

Leczenie, a) doraźne – kardiowersja elektryczna, elektrostymulacja, b) stała obserwacja kliniczna i monitorowanie stężenia leku, c) usunięcie czynników sprzyjających proarytmii: bradykardii, niewydolności serca, niedokrwienia, zaburzeń elektrolitowych, d) w dalszej kolejności rozważenie zastosowania innego leku przeciwarytmicznego i możliwości leczenia niefarmakologicznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *