ŁAGODNE NOWOTWORY WYWODZĄCE SIĘ Z TKANKI NACZYNIOWEJ

Łagodne nowotwory pochodzące z tkanki naczyniowej, tzw. naczynia- ki (angioma), zbudowane są z gęsto skupionych i chaotycznie ułożonych, a silnie porozszerzanych, włosowatych naczyń krwionośnych – n a c z y- niak krwionośny (haemangioma) – lub chłonnych – naczyniak limfonośny (lymphangioma). Naczyniaki krwionośne występują często w skórze w postaci płaskich, sinoczerwonych plam lub tzw. malinek, czyli czerwonych, brodawkowatych tworów. Obecnie naczyniaki uważa się raczej nie za nowotwory, a za zaburzenia rozwojowe.

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WYWODZĄCE SIĘ Z TKANKI NACZYNIOWEJ. Naczyniaki złośliwe są to nowotwory bardzo rzadkie, zwane ś r ó d b ł o- niakami (endothelioma). Zbudowane są one z1 litych pasm nietypowych komórek śródbłonkowych, niezdolnych do tworzenia drożnych naczyń włosowatych. Charakteryzują się bardzo znaczną szybkością wzrostu, o typie naciekającym oraz olbrzymią zdolnością do wznowy po usunięciu operacyjnym. Z tych przyczyn są równie niebezpieczne dla życia, jak raki i mięsaki, mimo że rzadziej dają przerzuty śmierć z powodu naczyniaków złośliwych występuje zwykle znacznie szybciej niż w przypadkach raków, a nawet mięsaków.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *