KWASICA

Kwasica (acidosis) jest to zwiększenie wartości kwaśnych w ustroju. Odróżniamy kwasicę wyrównaną, gdy mimo zwiększenia wartości kwaśnych odczyn krwi nie ulega zmianie, i kwasicę niewyrównaną, gdy pH krwi jest mniejsze od 7,36. Ze względu na przyczynę możemy wyróżnić kwasicę gazową i niegazową (krwiopochodną).

Kwasica gazowa powstaje wskutek gromadzenia się COz we krwi. W warunkach fizjologicznych kwasica gazowa występuje w czasie snu-. W warunkach patologicznych przyczyną tej kwasicy może być zmniejszenie wrażliwości ośrodka oddechowego -(w narkozie, po morfinie) oraz w schorzeniach płuc i dróg oddechowych (gruźlica płuc, zapalenie płuc, obrzęk płuc, wysięk do opłucnej, rozedma płuc, dychawica oskrzelowa).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *