Każdy czynnik zapaleniotwórczy

Każdy czynnik zapaleniotwórczy powoduje zarówno podrażnienie receptorów, jak też zmiany wsteczne komórek – zwyrod- nianie i matrwicę (ryc. 51).

Podrażnienie receptorów prowadzi do powstania na drodze odruchowej wrażenia bólu oraz zaburzeń naczynioruchowych, w miejscu działania czynnika szkodliwego i w jego najbliższym

Ryc. 49. Mechanizm zapalenia. otoczeniu. Dochodzi mianowicie do odruchowego rozszerzenia naczyń tętniczych (przekrwienie czynne), w związku z czym przepływ krwi jest wzmożony. Jednocześnie w ognisku zapalnym powstają dalsze zmiany, które przyczyniają się do pogłębienia miejscowych zaburzeń w krążeniu i do powstania tzw. wysięku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *