Guancydyna

Guancydyna. Jest pochodną guanidyny. Jej działanie hipotensyjne jest związane z bezpośrednim wpływem na mięśnie gładkie ściany naczyń i poprzez rozszerzenie łożyska naczyniowego ze zmniejszeniem oporu obwodowego. Najsilniej rozszerza naczynia nerkowe i trzewne. Powoduje odruchowy częstoskurcz i zwiększenie objętości minutowej serca.

Dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego. Po podaniu doustnym maksymalne stężenie w surowicy występuje po ok. 1-1,5 h, a biologiczny okres półtrwania leku (t0 5) wynosi 4 h. Działanie hipotensyjne zależy od wielkości dawki i trwa 4-8 h.

Używana jest w leczeniu nadciśnienia. Niezbyt duże doświadczenie kliniczne nie pozwala na dokładne ustalenie wskazań do jej stosowania. Guancydyna może powodować zatrzymanie jonów sodowych i wody, a także częstoskurcz i dolegliwości wieńcowe. Z tego względu celowe jest podawanie jej w skojarzeniu z lekami moczopędnymi, lekami P-ad- renolitycznymi. Inne objawy niepożądane występują rzadko. Są to: wzdęcia i nudności, senność, nadmierna pobudliwość psychiczna, parestezje i gineko- mastia. Podaje się ją w dawce 250 mg 3 razy dziennie, stopniowo zwiększając w miarę potrzeby do dawki dobowej 1,5 g.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *