GRUPY KRWI

Krew poszczególnych ludzi różni się między sobą swoistą właściwością krwinek czerwonych oraz osocza. W osoczu poszczególnych osobników znajdują się przeciwciała, tzw. izoaglutyniny, mające zdolność zlepiania krwinek czerwonych innych osobników. Ze względu na te właściwości odróżniamy 4 grupy krwi: A, B, AB i 0.

Krew grupy A zawiera w swej surowicy izoaglutyninę anty-B, zlepiającą krwinki grupy B. Krwinki grupy A są zlepiane przez izoaglutyninę anty-A, znajdującą się w surowicy krwi grupy B. Krew grupy AB nie zawiera w swej surowicy żadnych aglutynin, natomiast jej krwinki są zlepiane zarówno przez aglutyninę an- ty-A, jak i anty-B. Krew grupy 0 zawiera w swej surowicy aglu- tyniny anty-A i anty-B, natomiast krwinki jej nie są zlepiane przez żadną izoaglutyninę. Oprócz tych podstawowych grup krwi istnieją jeszcze liczne podgrupy oraz czynniki dodatkowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *