Granulocyty

Granulocyty, których jest najwięcej (65-70%), powstają w szpiku kostnym. Komórką macierzystą granulocytów jest mieloblast, z którego powstają granulocyty obojętno-, zasado- lub kwasochłonne. Początkowo wytwarzają się postacie młode o jądrze nerkowatym, potem paieczkowate o jądrze w kształcie rogalika z rozdętymi końcami, wreszcie tzw. wielopłatowe. We krwi obwodowej znajdują się w warunkach prawidłowych różne postacie granulocytów dojrzałych, wśród których najwięcej jest obojętnochłonnych (60-69%). Wśród nich znajduje się do 1% postaci młodych, 2-5% pałecz- kowatych i 56-67% wielopłatowych w stosunku do ogólnej ilości krwinek białych. Granulocytów kwasochłonnych znajduje się we krwi obwodowej 1-4%, zasadochłonnych do 1%.

Granulocyty, zwłaszcza obojętnochłonne, odznaczają się dużą ruchliwością i najsprawniejszą fagocytozą. Granulocyty obojętnochłonne spełniają rolę pierwszej linii ,,wojsk obrony ustroju” przed zakażeniem (mikrofagi Miecznikowa). Mają one również zdolność wytwarzania zaczynów proteolitycznych oraz przeciwciał. Granulocyty kwasochłonne (eozynofile) odgrywają dużą rolę w stanach alergicznych, niszcząc wytwarzającą się wtedy w tkankach histaminę. Granulocyty zasadochłonne (bazofile), których rola nie jest dokładnie poznana, są komórkami gromadzącymi hepatynę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *