Emigracja leukocytów z naczyń

Z kolei zaczyna się emigracja leukocytów z naczyń. Zasadniczym czynnikiem, powodującym wędrówkę krwinek białych do ogniska zapalnego, jest stały prąd płynu wysiękowego, płynącego w tym kierunku, oraz zakwaszenie ogniska. Zakwaszenie obniża napięcie powierzchniowe leukocytów. Wyraża się to tym, że leukocyty z regularnych, kulistych, mniej lub bardziej sprężystych komórek stają się wiotkie, rozlane, amebowate, a plazma ich przelewa się w kierunku ogniska zapalnego (ryc. 52).

Jako pierwsze wywędrowują granulocyty obojętnocliłonne – komórki obdarzone największą ruchliwością. W ślad za nimi podążają monocyty, limfocyty i in. Równocześnie następuje podraż-

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *