Do podstawowych właściwości nowotworu należy:

– 1. Nieustanny rozrost. Wzbudzone rozmnażanie się komórek nowotworowych nie ulega zahamowaniu w sposób naturalny, jak to się dzieje w przypadkach nienowotworowych rozrostów fizjologicznych i patologicznych. W związku z tym tkanka nowotworowa zajmuje coraz większe obszary, niszcząc tkanki otaczające. Szybkość rozrostu jest jednak różna w różnych ty- * pach nowotworów i może ulegać wahaniom.

– 2. Niepełne różnicowania się i dojrzewanie komórek. Komórki nowotworowe zachowują cechy komórek młodych, zdolnych do podziałów nie różnicując się w pełni ani nie dojrzewając. Należy jednak zaznaczyć, że proces różnicowania się, czyli upodobniania się do komórek prawidłowej tkanki, z której rozwinął się nowotwór, a nawet proces dojrzewania komórek zachodzą w pewnym stopniu w każdym nowotworze. Niekiedy komórki nowotworowe wykazują nawet czynności tkanek prawidłowych (np. nowotwory gruczołów o wewnętrznym wydzielaniu wytwarzają hormony), aczkolwiek w sposób poronny. Na ogół im wyżej nowotwór jest zróżnicowany, im bardziej przypomina tkankę prawidłową morfologicznie i czynnościowo, tym mniej jest złośliwy:

– 3. Atypowość. Atypowość komórek nowotworowych jest przede wszystkim pojęciem morfologicznym. Polega ona na tym, że komórki nowotworowe różnią się od komórek swej tkanki macierzystej wielkością, kształtem, wyglądem jądra, ilością chro- matyny w jądrze itp. Tkanka nowotworowa różni się zaś od tkanki prawidłowej układem komórek, stosunkiem komórek do podścieliska itp. (ryc. 58). Pod pojęciem atypowości rozumie się

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *