Diltiazem

Diltiazem. Jest pochodną benzotiazepiny. Silniej od werapamilu rozszerza naczynia obwodowe. Ma natomiast podobne właściwości elektrofizjologiczne, co uzasadnia stosowanie go w leczeniu zaburzeń rytmu serca (patrz rozdz. 5). Zwalnia czynność serca i wydłuża przewodzenie przedsionkowo-komorowe.

Wchłania się szybko z przewodu pokarmowego. Działanie jego zaczyna się po podaniu doustnym po 15-30 min, a szczyt działania występuje po 2-4 h. Biologiczny okres półtrwania wynosi 4-8 h. W ponad 80% wiąże się z białkami krwi. Jest szybko metabolizowany w wątrobie i przechodzi do żółci. Metabolity wydalają się z kałem i moczem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *