CZYNNIKI ZEWNĄTRZUSTROJOWE

Wśród czynników zewnątrzustr oj owych wywołujących powstawanie nowotworów możemy wyróżnić czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne.

Czynniki chemiczne odgrywają w naszych warunkach życia największą rolę. Znamy obecnie kilka tysięcy związków bardzo rozpowszechnionych w otoczeniu człowieka, mogących w odpowiednich warunkach doświadczalnych wywołać nowotwory. Nazywamy je związkami rakotwórczymi. Należą do nich przede wszystkim związki zawarte w smole pogazowej, jak: pochodne antracenu, fenatrenu i aniliny. Związki te znajdują się również w sadzach, dymach, między innymi w dymie tytoniowym, asfalcie itp.

Rakotwórczym działaniem tych związków można wytłumaczyć częstość występowania raka moszny u kominiarzy, raka pęcherza u robotników fabryk związków anilinowych i in. Ostatecznym dowodem rakotwórczego działania tych związków jest możność otrzymywania w warunkach doświadczalnych raków skóry u zwierząt przez wcieranie smoły pogazowej lub jej produktów. Wzrost częstości występowania raka w ostatnich czasach tłumaczy się między innymi niedostateczną higieną pracy w stosunku do wzrostu uprzemysłowienia i urbanizacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *